Fortuner 2.4AT 4×2 | Toyota Tân Cảng Sài Gòn

Fortuner 2.4AT 4×2